Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

EVROPSKÝ PLÁN BOJE PROTI RAKOVINĚ USILUJE O VYTVOŘENÍ GENERACE BEZ TABÁKU

Dokumenty vztahující se k připravovanému „Evropskému plánu boje proti rakovině“ Evropské komise (EK) naznačují cíl vytvořit do roku 2040 „generaci bez tabáku“.

Plán bude založen na čtyřech klíčových pilířích:
prevence, včasná diagnostika, léčba a následná péče.

Plán je formován silným tlakem na prevenci zaměřenou zejména na alkohol a tabákové výrobky, které bohužel zahrnují bezpečnější alternativy, jako je e-cigarety. Akční plán, který má být představen, má za cíl podpořit a doplnit úsilí členských států v každé fázi péče o rakovinu, včetně prevence a kvality života pozůstalých.
Plán bude založen na čtyřech klíčových pilířích: prevence, včasná diagnostika, léčba a následná péče – se sedmi stěžejními iniciativami a řadou podpůrných akcí. Návrh uvádí, že plán je třeba považovat za politický závazek EU.

Na druhé straně dokument vyvolal rozruch mezi evropskými skupinami zaměřenými na boj proti tabáku a vaping. Vaping není totéž jako kouření a zacházet s nimi stejně je chybou, která by mohla pomoci tisícům kuřáků přestat.

„To, co jsme viděli v prozrazeném plánu, je velmi znepokojivé a doufám, že oznámená verze ještě svůj chybný přístup napraví, “

uvedl ředitel Světové asociace vapingu (WVA) Michael Landl.

Tisková zpráva WVA vysvětlila, že Evropský plán boje proti rakovině v Evropě se zaměřuje na:

Rozšíření  zdanění na nových tabákových výrobků, včetně elektronických cigaret. 
Rozšíření zákazů kouření uvnitř i venku na e-cigarety. 

Zakázat příchutě.

Vzhledem k tomu, že 90% případů rakoviny plic je možné se vyhnout neužíváním tabáku, se Komise snaží dosáhnout toho, aby tabák za dvacet let užívalo méně než 5% občanů EU. Podle plánu toho lze dosáhnout prosazováním rámce EU pro kontrolu tabáku, včetně přísnějších pravidel pro nové výrobky, jako jsou elektronické cigarety. Je smutné, že mnoho odborníků na kouření a snižování škodlivých dopadů tabáku souhlasí s tím, že přísné předpisy bezpečnějších alternativ kouření  mohou vést  ke zvýšení, nikoli ke snížení rakoviny.

„V této otázce bychom měli být vedeni vědou, nikoli ideologií.”

Evropský plán boje proti rakovině musí uznat, že vaping není kouření, a aktivně povzbuzovat kuřáky, kteří nejsou ochotni nebo nedokáží přestat kouřit, k přechodu na elektronické cigarety. Jinak nelze dosáhnout snížení rakoviny v Evropě. Doufejme, že to, co Evropská Komise zveřejní o vapingu, bude vypadat jinak, než to co vidíme v tomto připravovaném dokumentu.

Zdroj: Vaping post

Originally published here